Τι η σπείρα αλουμινίου χρησιμοποιείται για;

March 11, 2022
τελευταία εταιρεία περί Τι η σπείρα αλουμινίου χρησιμοποιείται για;

Η σπείρα αργιλίου που χρησιμοποιείται από τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών για τη συσκευασία, και ως μέρη του cookware και των συσκευών, μπορεί επίσης να δει. Τα φύλλα αυτού του μετάλλου μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν υπό μορφή υλικού κατασκευής σκεπής, υδρορροών, να πλαισιώσουν και ομοίων που χρησιμοποιούνται από το κτήριο και τη βιομηχανία κατοικίας.