Νεώτερο κράμα συνήθειας τιμών πιάτων αργιλίου φύλλων αλουμινίου ιδιοσυγκρασίας υψηλό - επίπεδο πιάτο ποιοτικών μετάλλων

March 11, 2022
τα τελευταία νέα της εταιρείας για Νεώτερο κράμα συνήθειας τιμών πιάτων αργιλίου φύλλων αλουμινίου ιδιοσυγκρασίας υψηλό - επίπεδο πιάτο ποιοτικών μετάλλων

Τέσσερις βασικοί προσδιορισμοί ιδιοσυγκρασίας χρησιμοποιούνται για τα κράματα αργιλίου. Είναι - Φ: όπως κατασκευάζεται -0: ανοπτημένος - Χ: πίεση που και - Τ: θερμικά αντιμετωπισμένος. Ένας πέμπτος προσδιορισμός, - το W, της γήρανσης χρησιμοποιείται για να περιγράψει ο όρος μεταξύ της θερμικής επεξεργασίας λύσης και τεχνητής ή θερμοκρασίας δωματίου.